INFO OVER DE GSA

GSA staat voor Gay Straight Alliance. De GSA is een groep van leerlingen en docenten die staat voor het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit en genderidentiteit op school. Wij als GSA organiseren verschillende dingen en besteden bijvoorbeeld aandac

WAt is een GSA?

GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance. De GSA is een groep van leerlingen en docenten die staat voor het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit en genderidentiteit op school. Wij als GSA organiseren verschillende dingen en besteden bijvoorbeeld aandacht aan de bekendheid van paarse vrijdag op school. 

De leerlingen die in de GSA zitten hebben bovendien geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat dingen waarvan niet uitdrukkelijk is gezegd dat het buiten de GSA verspreid mag worden binnen de GSA blijven.

Wees dus niet bang als je vragen wilt stellen of hulp nodig hebt dat straks de hele school het weet.

 

GSA Alkwin Kollege

Op het Alkwin Kollege is sinds kort weer een GSA. We willen zo veel mogelijk aandacht geven aan het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit. Zo hopen we dat meer mensen dit accepteren en respecteren. Als iedereen elkaar zo accepteert en respecteert creëert dat een veiligere sfeer en durven mensen zichzelf te zijn.

 

Het is mogelijk AVA-punten te verdienen door te helpen.